Stadspodden - Utmaningar i en stad som blir tillväxtstad

Stadspodden sätter fokus på Skellefteås spännande resa från medelstor svensk stad till tillväxtstaden som ska locka kompetens från hela världen och bygga tusentals lägenheter. Hur ska staden byggas ut på ett hållbart sätt och med kvalitet för medborgarna? Skolor, vattenrening och elnät måste byggas ut. Hur ser målen ut, vilka planer finns och hur ska kommunen samverka med näringslivet för att få rätt saker att hända? Medverkande: Evelina Fahlesson, ordförande i bygg- och miljönämnden i Skellefteå kommun, Lars Lundgren, marknadsområdeschef Bostad Norr Riksbyggen och Charlotte Thelm, divisionschef, NCC Building. Programledare är Per Ankersjö.