Särskrivningar och hen irriterar mest i svenska språket – Språktidningens podd: avsnitt 36

En klassisk språkriktighetsfråga och en nyare vattendelare. Det är vad som stör allra mest i dagens svenska enligt Språktidningens och Novus undersökning. I det här avsnittet samtalar Lena Lind Palicki och Anders Svensson om varför felaktiga särskrivningar, engelska lånord, det könsneutrala pronomenet hen samt ord som indian och eskimå väcker så mycket känslor - och om varför olika grupper har så olika attityder till dem.