Språktester för medborgarskap (släppt 1 april 2022) – Språktidningens podd: avsnitt 35

De och dem, var och vart, felaktiga särskrivningar samt försvenskningar som kesadija i stället för quesadilla. Det är några av de språkriktighetsfrågor som väntas bli aktuella i det kommande språktestet för medborgarskap. För att undvika diskriminering föreslår nu regeringen att testet ska göras av alla – där personer som redan är medborgare måste klara kunskapskraven för att inte mista sitt medborgarskap. I det här avsnittet samtalar språkforskaren Lena Lind Palicki och Språktidningens Anders Svensson om det språktest som ska införas 1 april 2023.
Avsnittet släpptes 1 april 2022.