479. "Klart försämrat Juventus – favorit i fara"

Daniel Domeij och Calle Törnqvist.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy