Vart är råvarupriserna på väg - Christian Kopfer - Sparpodden 451

Oljepriset har varit i blickfånget under året och påverkar både börsen och plånboken. Christian tror på fortsatt stigande oljepris och lyssna in för att höra hans resonemang.
Däremot så kommer metallpriserna falla tillbaka ytterligare när konjunkturen försvagas under 2024. Koppar är dock en intressant råvara med strukturell tillväxt.
Dessutom pratar vi Ädelmetaller, mjuka råvaror och inte minst råvaruaktier värda att investera i.