1. Fallet Catrine da Costa - Allmänläkaren och Obducenten