6. Fallet Catrine da Costa - Likmaskar och kassettband