Mini EP 1 - Raggarmordet - Var kom de 7 pärmarna från?

Medan vi arbetar på med att läsa innehållet i de 7 pärmarna som kommer från Hannes Råstams kontor får vi reda på vem som från början satt materialet i Råstams händer. Dessutom får vi tag i två mammor som tvingats följa händelserna från två helt olika håll. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy