Søndagsskole for voksne

by KLYNGE
I søndagsskole for voksne skal vi diskutere noen av de mest sentrale temaene i kristendommen, og gi deg muligheten til å lære og reflektere rundt hva det vil si å være kristen. I studio sitter programleder Solveig Kloppen, sammen med prestene Silje Kivle Andreassen og Trond Bakkevig. Produseres av Klynge, for Den norske kirke.

Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

  • Religion & Spirituality