45 Finn Stenvall - Behandling av spelberoende

Finn är behandlingsansvarig på Spelfriheten. Vi pratar om effektiva behandlingsformer för spelberoende. Vidare om liknelser och skillnader mellan spelberoende och andra typer av beroenden.info@socionompodden.se