34 Petra Krantz Lindgren - Med känsla för barns självkänsla

Petra Krantz Lindgren har arbetat med sitt eget föräldraskap och därigenom skrivit en bok där hon idag hjälper andra föräldrar och personal att arbeta med barnens självkänsla. 

info@socionompodden.se