Samsjuklighetsutredningen

Samhällets olika aktörer lyckas inte fånga upp individer med en komplex problematik av psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar och missbruk på ett tillfredsställande vis. Men de finns i alla åldrar, och riskerar överdoser, självmord och en för tidig död. Anders Printz är särskild utredare för Samsjuklighetsutredningen vars uppdrag är att hitta en lösning. Den 30 november ska de presentera sina förslag, och de pekar på stora förändringar för både socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Programledare: Fredrik Hjulström
Producent: Sanna Rundqvist