Skolkuratorer på nätet

Dagens unga umgås till stora delar digitalt. Vilka för- och nackdelar, risker och möjligheter finns det när socialtjänsten eller elevhälsan ger sig ut på nätet för att möta upp barnen där? Cem Celepli Atci är socionom, skolkurator och entreprenör, och i veckans avsnitt delar han med sig av sina erfarenheter av att använda ny teknik för att komma i kontakt med barn som är i behov av samhällets stöd.

Vill du veta mer om den digitala kuratorstjänsten Snaptive? Besök snaptive.se.

Programledare: Fredrik Hjulström. Producent: Sanna Rundqvist.