Vilken väg ska Statens institutionsstyrelse ta?

Verksamheten på de särskilda ungdomshemmen som drivs av Statens institutionsstyrelse har uppmärksammats mycket under de senaste månaderna. Uppdrag granskning har gjort ett reportage, regeringen har lämnat uppdrag till både SiS, Statskontoret och IVO, och frågan om hot, våld och säkerhet på institutionerna har debatterats flitigt i olika media. Hur ser Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör på SiS, på myndighetens uppdrag? Och hur vill hon förändra verksamheten?

Socialtjänstpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande fackförbund för samhällsvetare.

Programledare: Fredrik Hjulström. Producent: Sanna Rundqvist.
Foto: Statens institutionsstyrelse.