144. Interna affärer

Hasse träffar Ebba som är chef för avdelningen för särskilda utredningar