EP #95 - Overganger i livet

Livet består av en hel del overganger fra det ene til det andre, eller lettere sagt endring! Hvorfor har vi så mye motstand mot forandringer? Hvorfor ønsker vi at alt skal være "trygt og godt slik det alltid har vært", når ingenting i livet er statisk? Dette er noe som opptar oss, og vi gir deg noen tips på hvordan du kan håndtere endring i ditt liv. 

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy