EP #120 - Rot med rydding

Når Bianca rydder opplever Espen at det blir rotete. Og etter å ha jobbet med relasjoner og par i snart 10 år vet vi at vi ofte kan være enige om en del begreper, men vi glemmer å avklare hva den enkelte av oss legger i de forskjellige begrepene. Når er det for eksempel ryddig hos dere?

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy