EP #168 - Spilleavhengighet og skam

Det knytter seg ofte mye skam rundt det å være avhengig av både dataspill og pengespill. Dessuten er det mange som ikke er klar over at dette er en diagnose og bør behandles på samme måte som all annen form for sykdom. Vi er opptatt av at åpenhet skaper muligheter, og dette må det rett og slett snakkes mer om i samfunnet vårt. I Norge er det over 120 000 som har et problemfylt forhold til pengespill. I tillegg kommer utfordringene dette fører med seg både i nære relasjoner, i arbeidssituasjonen og for samfunnet for øvrig. Du kan få både informasjon og hjelp på www,hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 800 40