EP #129 - Robuste barn

Hvordan kan vi skape robuste barn som er forberedt på å møte livet? Vi har ingen fasit, men ganske mange tanker. Vi håper med denne episoden å kunne sette igang litt tankevirksomhet og kanskje også diskusjon. Hva tenker du skal til for å skape unge voksne som har gode verktøy for å stå stødig i møtet med verden.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy