EP #25 - Hva som ikke kan snakkes om

Hva er det du ikke vil høre din partner fortelle om? Har du grenser i forhold til ekser, kropp, intimitet, eller kanskje også gledelige hendelser. Vi tror at de fleste forhold har temaer det ikke ønskes å snakke om, men snakkes det om at disse temaene finnes? Altså la oss snakke om det som ikke kan snakkes om.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy