EP #141 - Foreldre som mobber

Kanskje har du selv opplevd kommentarer eller situasjoner i din barndom som mobbing. Eller kan du selv være mer bevisst at ting du sier, eller måten du sier det på, kan oppleves som sårt for dine egne barn. Vi snakker om foreldre som mobber.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy