205: Politiska martyrer

Påskveckan står för dörren och veckans podd behandlar religiösa teman i politiken. Mer specifikt så handlar det om martyrskap och lidande. Vad är martyrskap och hur ser vi det i politiken? Vilka politiska martyrer finns det och hur blir de politiska martyrer? Och vad händer med de politiska martyrerna när de är försvunna?


Medverkar gör teologen Joel Halldorf, kultursideproffs på Expressen och Torbjörn Nilsson, politisk journalist på Svenska dagbladet. Som vanligt leds avsnittet av Frida Jansson, ständig sekreterare.