202: Flyktingfrågans återkomst

UNHCR uppskattar att ca 4 miljoner ukrainska flyktingar kommer att behöva skydd de närmsta månaderna. Ungefär 8 av 10 svenskar vill ta emot ukrainska flyktingar. Det kan jämföras med med opinionen innan, där en stor majoritet vill ha en stram invandring. 
Det har uppstått en diskussion nu kring varför, där det har framhållits att det är problematiskt att människor i Sverige bryr sig mer om ukrainska flyktingar än flyktingar från Jemen eller Syrien. Med i Smedjanpodden för att diskutera detta är Jesper Ahlin Marceta som är redaktör för Liberal debatt och doktor i filosofi och Romina Pourmokhtari som är ordförande för Liberala ungdomsförbundet.