#73 Kvinnor vs män: Sparnivå, riskaptit och vem är egentligen bäst på att investera?

(O)jämställdhet inom sparande och investeringar är temat detta avsnitt, som publiceras samma vecka som Internationella kvinnodagen. Är kvinnor för försiktiga på börsen och jagar män bara aktieraketer? Veckans gäst Felicia Schön, privatekonom på Avanza, reder ut hur vi beter oss på börsen och hur vi sparar beroende på vilket kön vi tillhör. För olika är det – redan som ungdomar skiljer sig sparandet mellan tjejer och killar åt. Flera ögonöppnare bjuds på, lika viktiga oavsett könstillhörighet.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.