Sommerreprise: Gjenbruk av avløpsvann

Klimaendringer og befolkningsvekst gjør vannmangelen verre flere steder i verden. Derfor må vi tenke nytt og utnytte vannressursene våre på en smartere måte! Til og med vannet fra toalettet kan bli til drikkevann, om bare de rette grepene gjøres.


Det forklarer SINTEFs seniorforsker Herman Helness mer om i denne reprisen fra november 2022.


Her kan du følge utviklingen i prosjektet Wider uptake: https://wider-uptake.eu/


Her kan du lese mer om forskningen på avløpsvann: https://www.sintef.no/siste-nytt/2022/vi-ma-ikke-bare-spare-pa-vannet-vi-ma-bruke-det-pa-nytt/


God sommer!


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.