Jonathan & Alexander Carelle & Axel Lindquist

I det här avsnittet får vi lära känna Jonathan och Alexander Carelle med hjälp av Axel Lindquist. Vi pratar om hur det är att ha ett syskon att åka skateboard med, stockholms skatescen, att skata handrails innan en lärt sig att droppa, att vara både cool, snäll och bra på skateboard, visa örebroare och massor mer!

Kolla gärna in Jonathan & Alexanders egna favoritparts och en av de första filmerna de var med i på länkarna.
https://vimeo.com/7166180 Pajfive
https://www.youtube.com/watch?v=AzMxhIiRK18 Alexander Carelle och Jesper Lind i Capitol Stroll
https://www.youtube.com/watch?v=5D513Ni5iro Jonathan Carelle i All talk no treasure
http://www.giftorm.se/2016/05/skamlost-jonathan-carelle/ Jonathan Carelle i skamlöst.