115. Varför för vi så här?

Christina fick en kommentar på instagram om träning och kände sig missförstådd. Vi pratar om vikten av att veta varför man gör det man gör och värderingarna som styr. Dessutom funderar vi lite runt om det man själv tycker är omtänksamhet egentligen kan vara hänsynslöshet.


I ett stolt samarbete med DOVE och deras arbete för att motverka skeva skönhetsideal och lyfta unga flickors och pojkars självkänsla. Vi pratar om kroppsförakt och ideal och förhållandet vi har till våra egna kroppar.


Läs mer om DOVEs projekt Dove Self-Esteem Project på www.dove.com/sjalvkansla


Av och med: Mia Törnblom & Christina Stielli


Producent: Benjamin Andrée, Prodcaster AB

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy