118. Superkraften!

Vi säger God Jul och Gott Slut och pratar om året som gick och vikten av att reflektera. I det här avsnittet berättar vi om superkraften och varför reflektion är så viktigt och hur vi själva jobbar med reflektion. Så att ... åtminstone Christina ... plötsligt slapp att bli irriterad på att Mia kom senare till inspelningen av avsnittet än vad Christina hade tänkt.


I ett stolt samarbete med DOVE och deras arbete för att motverka skeva skönhetsideal och lyfta unga flickors självkänsla.

Läs mer om DOVEs projekt Dove Self-Esteem Project på www.dove.com/sjalvkansla


Av och med: Mia Törnblom & Christina Stielli


Producent: Benjamin Andrée, Prodcaster AB

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy