Personvernet er dødt. Lenge leve personvernet!

Torsdag vedtar Stortinget en ny lov som tillater masseovervåking av all internettrafikk som krysser landegrensene våre. Betyr det at vi bare må gi opp personvernet?

See omnystudio.com/listener for privacy information.