Nav-kriser og dødsangst

NAV sliter med norgeshistoriens største trygdeskandale. Kan det hende at NAV er blitt så komplisert at ingen helt forstår systemet? Hvordan er det å være syk når du skal ivaretas av en velferdskoloss uten oversikt? Det er tema for denne "bonusepisoden" av SinnSyn.


Bli medlem av SinnSyns Mentale Helsestudio

Ditt bidrag kan øke kvaliteten på WebPsykologen og SinnSyn.

Ved å støtte prosjektet, får du mange fordeler! Som Patreon supporter blir du medlem av SinnSyns Mentale Helsestudio. Det vil si flere episoder hver måned, tips og øvelser for trening av "mentale muskler", eksklusive videopptak og andre overraskelser. Les mer og bli medlem i på denne linken.  


Her kan du kjøpe bøkene fra Psykolog Sondre Liverød (WebPsykologen) til best pris og gratis frakt.


NAV

NAV er i hardt vær for tiden, og det har de vel egentlig vært i mange år. Den aktuelle krisen handler om feilbehandling eller feiltolkning av saken til nærmere 2500 mennesker, hvorav et sted mellom 30 og 40 personer har havnet i fengsel anklaget for trygdesvindel. Her er det mange skjebner og den feilaktige tolkningen av regelverket har visstnok pågått siden 2012. Ingen har oppdaget dette før det kom en klage på bordet i 2017 som henviste til EØS, og langsomt rulles saken opp, og man innser at tusenvis av mennesker er rammet. Jeg vet ikke nok om denne saken til å uttale meg, men registrer bare at dette er en stor tragedie for alle parter. Det er imidlertid ikke så overraskende for meg at det er mulig å tolke regelverket i NAV på en feil måte. Jeg har jobbet med mennesker som mottar ytelser fra NAV siden jeg begynt i psykiatrien i 2005. Hvordan eksempelvis reglene for arbeidsavklaringspenger egentlig fungerer, hva som skal til for å kvalifisere for en slik ytelse, og hvem som ikke kvalifiserer, har alltid vært uklart for meg. Jeg mistenker at kompleksiteten i velferdsmotoren som vi kaller NAV, er så kolossal at de færreste har en klar oversikt over hvem som har rett på hva i hvilken situasjon. Jeg har fulgt denne saken en stund fra sidelinjen, og som sagt er jeg usikker på alle detaljene. Jeg har imidlertid vært en forsiktig kritikere av NAV systemet i mange år, og i denne episoden vil jeg se litt mer overordnet på konsekvensene av et overdimensjonert byråkrati ved spaken når man er avhengig av hjelp til livets opphold.

 

For 6 år siden skrev jeg flere kronikker om at «Krisen i NAV er dødsalvorlig», og dessverre opplever jeg at refleksjonen fra den gang er like relevante i dag. Dette blir en episode uten om de faste publiseringene her å SinnSyn. Jeg synes det er på sin plass å gjenta at krisene i NAV virkelig går på helsa løs for enkeltindividet, og spesielt for de som allerede er i en sårbar situasjon når de trenger bistand fra NAV. Her kommer utdrag fra tidligere kronikker og et eldre foredrag med overskriften «Selvmord, NAV og økonomisk utrygghet». Jeg forsøker å male frem et eksistensielt og evolusjonspsykologisk perspektiv på krisen i NAV, og jeg vil fokusere på opplevelsen til den som blir så uendelig liten i møte med et uoversiktlig velferdsmonster.


Denne episoden baserer seg på følgende artikler her fra WebPsykologen.no:


  • Krisen i NAV er dødsalvorlig - Når man er syk og sosiale velferdsordninger svikter, blir mennesket truet på sin eksistens og frykten for egen overlevelse kan bli utmattende. Krisen i NAV er dødsalvorlig.


  • Enkeltindividet i NAV- byråkratiet - NAV befinner seg i en innbyrdes konflikt mellom ulike målsetninger. De skal bevare helse, øke sysselsetting og etterleve regler som ivaretar likebehandling. I dette spenningsfeltet oppstår det problemer.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.