Kanalisering: Budskap från det högre jaget

Här kommer jag att kanalisera det högre jaget. Det högre jaget är den aspekt av vårt högre medvetande. Informationen flödar i ett enda flöde utan eftertanke där jag endast lyssnar till ord som kommer och förmedlar dem.


Det var länge sedan jag kanaliserade men här kommer en. En kanalisering är när man talar helt fritt efter att ha bjudit in en speciell vibration. Jag har haft som mål de sista 30 åren att lyssna på mitt högre jag och därför utgår mycket från min kosmologi från mitt högre jag.


Jag finns på sociala medier här

Solkarinas hemsida

Reikiskolan

Instagram

Facebook

Youtube


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.