Meditation: Lär känna Quan yin den feminina Buddhan

Quan Yin är den feminina aspekten av Buddha, en boddhistatva, de finns på jorden för att stötta människan i sin utvecklingsprocess. De är också uppstigna mästare och fördelen med kvinnliga mästare är att de också kan vara gudinnor.


Varmt välkommen att lära känna quan yin och hennes visdom


Jag finns på sociala medier här

Solkarinas hemsida

Reikiskolan

Instagram

Facebook

Youtube

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy