24. Ångestspecial

I det tjugofjärde avsnittet av podden pratar vi om ångest. Gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund. Ångestsjukdomar är den största sjukdomsgrenen inom psykisk ohälsa, så mycket som 20-25 procent av befolkningen drabbas någon gång under livet av en ångestsjukdom. Vi tar upp de sju vanligaste ångestsjukdomarna en efter en – vi beskriver sjukdomen kort, berättar hur pass vanlig den är, hur pass vanlig den är hos kvinnor respektive män och även lite kort om vilka behandlingar som visat sig vara effektiva mot respektive sjukdom.


De sju ångestsjukdomarna vi pratar om är: tvångssyndrom, agorafobi, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, social fobi och specifik fobi.


Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy