75. Transparens

I det sjuttiofemte avsnittet av podden pratar vi om transparens. Gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund. Psykiatrin och psykiska sjukdomar har alltid varit omgärdade av mystik och hemlighetsmakeri, något som gjort det svårt för allmänheten att få någon insyn i ämnet. Vården är sluten och patienterna är slutna, trots att transparens och öppenhet sannolikt skulle förändra situationen till det bättre.


I podden pratar Christian och Pär om olika sätt att komma åt problemet och därmed göra både vården och patienterna mer öppna och transparenta. Christian testar några hyfsat radikala idéer på Pär, bland annat tv-serier och eventmarknadsföring, för att kasta ljus på detta dunkla område av allas våra liv. Han ger också sina bästa tips på hur man som patient kan berätta om sin psykiska ohälsa för vänner och bekanta.


Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy