115. Solskenshistorier (del 1)

I det hundrafemtonde avsnittet av podden pratar vi om solskenshistorier. Det här är del ett av två av den här specialen, och gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund. Även om psykiatrin i Sverige som helhet fungerar väldigt dåligt, finns det gott om enskilda solskenshistorier och positiva exempel och trender som vi vill ta upp och belysa.


Vi har fått in en massa tips från våra lyssnare, solskenshistorier att lära från och inspireras av. Lyssnaren Cecilia berättar till exempel hur företagshälsovården hjälpte henne igenom en brutal och påfrestande omorganisering. Christian tar även upp trenden med minskande självmordstal i Sverige, med intressant statistik ändra från 1970-talet till idag. Vi får även ett exempel från lyssnaren Linus Zackrisson som med hjälp av en egenremiss fick oerhört bra hjälp för sin personlighetsstörning.


Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy