116. Solskenshistorier (del 2)

I det hundrasextonde avsnittet av podden pratar vi återigen om solskenshistorier. Det här är del två av två av den här specialen, och gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund. I detta avsnitt berättar vi bland annat om hur barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö har minskat sina tvångsåtgärder med nittio procent!


Christian berättar även om hans väldigt positiva upplevelser av Ungdomsmottagningen, dit han sökte sig när han först blev sjuk 2007. Kuratorer på ungdomsmottagningen kan vara ett väldigt bra stöd för ungdomar och unga vuxna som inte vill eller får möjlighet till hjälp inom den ordinarie psykiatrin. Pär har med sig två solskenshistorier, den ena från barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och den andra från beroendevården. Dessutom berättar en anonym lyssnare om den fina hjälpen från en psykolog som gjorde att hon kom på fötter igen.


Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy