98. Kalla Pär galen

I det nittioåttonde avsnittet av podden pratar vi om Christians nya bok ”Kalla mig galen – berättelser från Psyksverige”. Pär Höglund, läkare och forskare som även har faktagranskat manus, programleder den här episoden och frågar ut Christian om boken. I boken berättar Christian dels om hans mamma Åses historia och hur och varför Christian blev fosterhemsplacerad, men han har även intervjuat ett flertal kända svenskar om deras upplevelser av psykisk ohälsa – bland annat Therése Lindgren, Cissi Wallin och Kristoffer Triumf.


Pärs frågor kretsar till exempel kring det faktum att Christians stora idol, seniorprofessor Marie Åsberg, har skrivit ett väldigt fint och fängslande förord. Men också kring familjerelationer, kändisarnas historier och det långa arbetet bakom boken.


Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy