4. Bemötande

I det fjärde avsnittet av Sinnessjukt har Christian återigen med sig Pär Höglund. Vi diskuterar bland annat hur bemötandet i vården borde se ut och vad som är viktigt för att åstadkomma ett bra bemötande. Behöver sjukvården vara extra noggranna med bemötandet inom psykiatrin? Vi pratar också om gubbar. Män födda på 50- och 60-talet är uppfostrade att inte tala om känslor och att själv är bäste dräng, vilket bland annat syns i självmordsstatistiken (kvinnor drabbas dubbelt så ofta av depression och ångest, men män begår självmord dubbelt så ofta som kvinnor). Christian berättar två historier där han åtminstone delvis lyckats ”omvända” 50-talistgubbar så att de inte längre ser ner på psykisk ohälsa.


Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy