118. Politik med Jenny Madestam (del 1)

I det hundraartonde avsnittet av podden pratar vi om politik och psykiatri. Gäst är Jenny Madestam som är statsvetare, forskare och politisk kommentator på Expressen. I denna den första delen av två berättar hon bland annat att politiker idag förväntas prata om psykisk ohälsa, eftersom opinionen bland väljarna har vuxit sig så stark.


Jenny har egna erfarenheter av psykisk ohälsa i form av ätstörningar och hypokondri, och är dessutom utbildad mentalskötare. Numera forskar hon på politiskt ledarskap på Södertörns högskola i Stockholm. Jenny berättar bland annat att alla partier tycks rörande överens om att psykiatrin måste bli bättre – vilket paradoxalt nog kan innebära att frågan är svårare att göra politik av. Bristen på konfliktytor, i kombination med det faktum att politikerna har låg kunskap i ämnet, innebär att de politiska idéerna är alldeles för få.


Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy