58. Skattningsskalor

I det femtioåttonde avsnittet av podden pratar vi om skattningsskalor eller skattningsformulär. Gäst är läkaren och foskaren Pär Höglund. Skattningsskalor är navet i dagens psykiatri där det används för att screena efter sjukdomar och för att vara ett stöd när man ställer diagnoser på sina patienter. Många inom psykiatrin hoppas att de, likt kroppsmedicinen, ska få biomarkörer (såsom blodprov, röntgen, m.m.) att använda när man diagnostiserar människor inom den psykiatriska vården.


I podden förklarar vi vad skattningsskalor och skattningsformulär är för någonting egentligen. Vi tar upp formulären MADRS (depression), PDSS-SR (paniksyndrom), MINI (övergripande formulär), ARSR (ADHD hos vuxna), AUDIT (alkoholism) och DUDIT (drogberoende). Vi förklarar kort vad de mäter, ger exempel på en typisk fråga ur formuläret och sätter ett betyg på formuläret utifrån hur väl det fångar sjukdomen och hur pass lättbegripligt det är.


Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy