19. Deep Brain Stimulation med Matilda Naesström

I det nittonde avsnittet av Sinnessjukt pratar vi om behandlingsmetoden Deep Brain Stimulation. Gäst är läkaren och doktoranden Matilda Naesström, som arbetar och forskar i Umeå. DBS kanske bäst kan beskrivas som en slags pacemaker för hjärnan. Sedan 2010 pågår en studie vid psykiatriska kliniken och neurocentrum i Umeå, där man testar DBS vid tvångssyndrom och depression. De har hittills erfarenheter från en handfull patienter som har fått Deep Brain Stimulation.


Vi pratar om fördelarna och riskerna med DBS, vilka biverkningarna är och när man rekommenderar att använda DBS mot olika former av depressioner, rörelsesjukdomar och tvångssyndrom. Hon berättar även hur själva operationen går till och vilka områden i hjärnan som man fäster elektroderna vid och varför.


Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy