103. Autism (del 2)

I det hundratredje avsnittet pratar vi återigen om autism och Aspergers syndrom. Gäst är Andreas Lindholm, som har Aspergers/autism och adhd, och det här är den andra och sista delen av denna intervju. Andreas berättar bland annat vad han tycker om begreppen funktionsnedsättning, funktionsvariation och funktionsskillnader.


Han berättar också ifall han tror att bilden av autism i Hollywood-filmer – där människor med autism nästan alltid är savanter – skapar fördomar som är svåra att leva upp till. Bara en mycket liten andel av alla personer med autism har en så pass stor talang inom ett särskilt område att det rör sig om savantfenomenet. Dessutom berättar han om för- och nackdelar med autism i ett kärleksförhållande respektive på en arbetsplats. Sist men inte minst svarar han på alla era lyssnarfrågor.


Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy