7. Depression – Fakta, symtom och diagnostik

I det sjunde avsnittet av podden pratar vi om depression, som är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna som finns. Gäst är återigen forskaren och läkaren Pär Höglund. Depression är ett av de stora globala samhällsproblemen, visste du att ungefär 350 miljoner människor är deprimerade just nu? I faktadelen pratar vi om det, hur vanligt förekommande depression är, där Christian läser upp frågan ”Hur vanligt är depression?” från sin bok om depression och panikångest.


Ungefär 5 procent av alla svenskar har depression just nu, eller 7 procent av alla kvinnor och 3 procent av alla män. Vi pratar också om riskerna med depression och om olika typer av depression. Pär tar också upp diagnostik, där han förklarar de olika stegen och modellerna man använder för att diagnosticera depression. Han berättar bland annat om vikten av att läkare måste vara väldigt uppmärksamma på självmordstendenser hos sin patient – det är A och O.


Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy