Slik bygger du prosesser, OKR, kultur og kommunikasjon i et selskap i vekst med Audrey Camp, ex- Cognite

Audrey Camp var en nøkkelbrikke i å skalere selskapet Cognite, som ble gründet av John Markus Lervik og Aker BP. I denne episoden diskuterer vi viktigheten av kommunikasjon og ikke minst hvordan man skal kommunisere i en organisasjon. Hun knytter dette til hvordan man strukturerer opp OKR-er, og tar oss gjennom steg for steg i å sette dem opp.
0:00:41 Introduction to Audrey Camp and her background

0:04:54 Communication as the most important skill for leaders

0:08:50 Creating a Why and Alienating Employees

0:14:44 Vision vs. Mission: Achieving a Future Together

0:18:47 Clear Vision and Mission: Attracting Talent and Building Success

0:22:08 Creating Values that Everyone Can Agree On

0:27:04 Engaging Activities to Foster Team Collaboration

0:30:20 Transitioning from Vision and Mission to Concrete Goals

0:33:39 Setting Stretchy Objectives: Examples and Importance

0:39:34 Leadership and the Importance of Goals and Communication

0:45:25 Implementing OKRs and Training Coaches

0:48:53 Learning as the Most Important Part of OKRs

0:52:19 The Power of Goal Management and Storytelling

0:56:27 The role of an OKR coach in an organization

1:03:04 Siloing and Communication Struggles: The Danger of Suboptimization

1:06:45 Mitigating Communication Challenges: The Importance of Perspective

1:10:26 Taking responsibility as a leader and addressing challenges collaboratively.

1:13:44 Quarterly all-hands calls for goal alignment, accountability, and team unity.

1:17:15 Culture as the Sum of Beliefs, Values, and BehaviorsProgramleder: Lucas Weldeghebriel, journalist og gründer i Shifter.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.