Slik blir du en motiverende leder: BI- forsker Karoline Hoffslett Kopperud

Karoline Hoffslett Kopperud er førsteamanuesis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI. Hun er medforfatter på boken Produktiv Motivasjon i  Arbeidslivet, hvor hun har vært med å skrive kapittelet om motiverende ledelse.


Hva sier forskningen om hva som er motiverende ledelse?Tema:

0:04:10 Hva motiverer noen til å ville lede?

0:07:04 God ledelse handler om toveis samspill og dynamikk.

0:09:56 Ledelse og motivasjon - to enorme fagfelt

0:12:38 Sosial tilknytning og ensomhetens konsekvenser

0:16:56 Motiverende ledelse og autonomi for ansatte

0:20:51 Rekruttering etter holdninger vs. spesifik kompetanse

0:23:47 Faktorer som påvirker effekten av ledelse

0:26:53 Utfordringer med å motivere ansatte til å følge rutiner

0:30:48 Kreative løsninger for å kompensere for svakheter

0:34:02 Balansen mellom individets styrker og organisasjonens behov

0:38:15 Gapet mellom selvoppfatning og andres vurdering av ledere

0:40:46 Selvinnsikt viktig for ledere, men gap kan være negativt

0:42:59 Aktivt be om tilbakemeldinger

0:46:01 Positive tilbakemeldinger skaper en positiv spiral

0:48:50 Problematisk med ros i mellommenneskelig kommunikasjon

0:52:18 Primærjobben som leder er å skape gode relasjoner

0:55:16 Fokus på motiverte medarbeidere og karismatisk ledelse


Programleder: Lucas Weldeghebriel, daglig leder og ansvarlig redaktør i Shifter.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.