Avsnitt 11 - Därför behövs ett nytt pensionssystem med KG Scherman

Han var tidigare generaldirektör på dåvarande Riksförsäkringsverket under 15 år. Och var i högsta grad engagerad i tillkomsten av vårt nuvarande pensionssystem, men det blev inte som han ville.

När det gamla ATP-systemet skulle ersättas ville han till exempel att man skulle behålla vissa delar som han ansåg fungerade.

På senare år har han blivit en flitig debattör och kritiker av pensionssystemet, vilket han bland annat beskriver sin bok Pensioner på villovägar.

I det här avsnittet av Seniorpodden får vi möta KG Scheman. En fråga som engagerar är synen på avgifternas storlek och något han förundrats över.