Lördag 30 mars - Boeing planen visar samma fel och Mendez fick lämna Let´s Dance

Boeing planen har samma typ av fel, hård Brexit mer troligt och Mendez lämnar Let´s Dance.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy