Knutbysekten - manipulation och hemligheter i Guds namn

I Knutbysekten utvecklades en kultur av mobbing, översitteri, bestraffningar och manipulation. En mur av hemligheter växte allt högre mot omvärlden. Innanför muren härskade Kristi brud. Rädsla och makt styrde medlemmarna. 

Vad gör maktstrukturer med människor? Hur förändras den som har övertag? Kan den som är underordnad säga ifrån? Vad händer då? Vi jämför bland annat med en amerikansk studie i socialpsykologi, ”Stanford Prison Experiment” 1971.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy