Rigmors resa i C.G. Jungs psykologiska labyrint. Del 1

”Den verkliga jungianska analysen har ingenting med terapi att göra”, förklarade Rigmors läranalytiker Marie-Louise von Franz. ”Den verkliga analysen är INVIGNING.” 

Marie-Louise var Jungs närmaste medarbetare de sista 30 åren av hans liv. Hon accepterade att junganalytiker överskred gränser, som enligt lagstiftning och praxis gäller för vårdyrken. Den analytikergruppn hamnade därmed i ett spänt eller motsatt förhållande till omgivande samhälle. Vilket är en av definitionerna på en sekt. Under utbildningen vid Junginstitutet blev Rigmor både betrodd och en rebell.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy