137 Vi minns Johan Cullberg & en lyssnares utsatthet

Johan Cullberg 1934-2022, professor i psykiatri, psykoanalytiker, författare. Han tog strid för förändring med försöksverksamheter till patienternas bästa.

En lyssnares fråga utifrån extrem utsatthet där pappan var förövare.

Ockult symbolspråk för invigda, endast ”den som har öron, han höre”.


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.